втручатися


втручатися

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • втручатися — (утруча/тися), а/юся, а/єшся, недок., втру/титися (утру/титися), втру/чуся, втру/тишся, док., у що, до чого і без додатка, 1) рідко. Входити, проникати куди небудь, у що небудь. 2) Самочинно займатися чиїмись справами, встрявати в чиї небудь… …   Український тлумачний словник

  • втручатися — [ўтруча/тиес а] = утручатися а/йус а, а/йеіс :а, а/йеіц :а, а/йуц :а …   Орфоепічний словник української мови

  • втручатися — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

  • утручатися — втручатися, утрутитися, втрутитися (у що, до чого самочинно включатися в якусь дію, починати займатися чиїмись справами), у[в]в язуватися, у[в]в язатися, у[в]стрявати, у[в]стрянути, у[в]стряти, у[в]плутуватися, у[в]плутатися, приплутуватися,… …   Словник синонімів української мови

  • туратися — Туратися: встрявати, втручатися, звертати увагу [V] звертати увагу на когось, на щось, втручатися [14] звертати увагу, чіпати, встрявати [VI] турати(ся) звертати увагу на когось, на щось, втручатися [I] …   Толковый украинский словарь

  • лізти — лі/зу, лі/зеш, недок. 1) Пересуватися по поверхні всім тілом (про плазунів); плазувати. || Пересуватися по якій небудь поверхні, майже притискуючись до неї (про дрібні живі істоти, які мають багато ніг). || на чому і без додатка. Пересуватися,… …   Український тлумачний словник

  • потручятися — ударяться (?) (1): Ту ся копіемъ приламати, ту с я саблямъ потручяти о шеломы Половецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону Великаго. 12. Переводы. Первые издатели, В. А. Жуковский, Д. Н. Дубенский: „притупиться“. А. К. Югов: „позвяцати“. Д. С. Лихачев… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • вв'язуватися — I (ув я/зуватися), уюся, уєшся, недок., вв яза/тися (ув яза/тися), вв яжуся, вв яжешся, док. Включатися, втручатися в якусь дію з власного бажання. II див. ув язуватися II …   Український тлумачний словник

  • влазити — (ула/зити), вла/жу, вла/зиш і вліза/ти (уліза/ти), а/ю, а/єш, недок., влі/зти (улі/зти), зу, зеш, док. 1) Протискуватися, проникати всередину чого небудь. || Входити, вступати, занурюватись у щось рідке або сипуче. || розм. Одягатися в що небудь …   Український тлумачний словник

  • вмішуватися — I (умі/шуватися), уюся, уєшся, недок., вміша/тися (уміша/тися), а/юся, а/єшся, док. 1) Проникати куди небудь, змішуватися з ким , чим небудь. 2) розм., рідко. Те саме, що втручатися. 3) тільки недок. Пас. до вмішувати I. II див …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.